Studieteknik

Tjänster inom studieteknik

Block och penna

Färre omtentor med bättre studieteknik

Många som börjar på högskolan är otillräckligt förberedda och har inte den studieteknik som krävs för att klara av den ökade mängd studiematerial och det tempo som högre utbildning innebär. Istället för att låta det leda till avhopp ger vi dem förutsättningar att lära sig hur man pluggar smart. Öka genomströmningen på programmen genom att ge studenterna rätt förutsättningar och bättre studieteknik. BrainGain kan hjälpa till med allt från inspirationsföredrag till längre upplägg efter era behov.

PLUGGA SMARTARE.

Går det trögt? Är det stressigt? Ta det lugnt. Det finns hjälp. Lösningen heter modern studieteknik – en raketmotor som lyfter studierna till högre höjder och bättre resultat! Det är dessutom roligare att studera när man vet hur man gör. Plugga smartare avslöjar på ett konkret och lättläst sätt hemligheterna bakom riktigt effektiv inlärning. Boken kan du köpa hos de vanliga internetbokhandlarna eller som del av ett paket med föredrag eller workshops. 

Plugga smartare. - handbok i modern studieteknik

Större kunskapsglädje i klassrummen

En god pedagog är har utöver sina ämneskunskaper stor skicklighet i att leverera materialet till eleverna på ett engagerande och tillgängligt sätt. Med ytterligare några verktyg kan undervisningen läggas upp efter principerna Före, Medan, Efter och därmed göra inlärningen effektivare. Som lärare kan du lära eleverna studieteknik som de kan ha stor nytta av även i sina kommande studier. Elever som vet hur man pluggar lär sig mer och kan delta mer aktivt i diskussioner i klassrummet. En lärarworkshop ger nya insikter i hur det du som pedagog lär ut – lärs in av eleverna. 

Hjälp barnen med läxan – utan att göra jobbet själv

Hur hjälper man sitt barn eller sin tonåring med studietekniken? I boken ”Hjälp ditt barn att plugga smart” får du alla tips du behöver.

I samarbete med grund- gymnasieskolor anordnas också workshops och föredrag för föräldrar. 

Hjälp ditt barn att plugga smart