För högre utbildning

Studieteknik är inget man föds med

Studenter är ofta är otillräckligt förberedda för högskolestudierna de påbörjar. Studieteknik är ingenting man föds med, och kommer inte heller med automatik. De som lär sig att studera riktigt effektivt får därför tid över till att ha balans i livet – vänner, bra mat och idrott.

Sedan många år är Björn Liljeqvist ett känt namn på högskolor som KTH, Chalmers, Sahlgrenska akademin, Linköpings Hälsouniversitet och Karlstads universitet.

Föreläsningar och workshops anpassas efter inriktningen på utbildningen, och kan självklart hållas även på engelska. Föreläsningarna kan också kompletteras med en serie inspelade föredrag.

Studieteknik

Allmän studieteknik

Hur gör de som det går bäst för? Hur kan jag använda dagarna mer effektivt? Med högt tempo och smittsamt engagemang går vi igenom lärandets biologi samt stegen Före, Medan och Efter. Du lär dig hur du skaffar överblick, när du bör repetera, och hur du undviker att skjuta upp tentaplugget.

På plats hos er, eller på distans.

Studieteknik för tekniska ämnen

Studieteknik för tekniska ämnen

Ingenjörsstudenter lägger en stor del av tiden på att lära sig lösa problem. Hur lär man sig bäst ämnen som fysik, matematik, reglerteknik eller programmering? Björn Liljeqvist är civilingenjör och förklarar hur man lär sig ”problemlösningsämnen”, och hur förmågan att lösa problem används av yrkesverksamma ingenjörer.

Minnesteknik för språkstudenter

Språk kräver inte bara ett musikaliskt öra och ett sinne för grammatiska regler, det är en hel del glosor som måste memoreras också. Den processen kan vi göra betydligt lättare, och därmed frigöra tid till språkförståelse. Vi kombinerar olika klassiska minnestekniker med systematiskt ingenjörstänk. Detta är ett område där kapaciteten kan höjas med flera hundra procent (utan överdrifter).

KTH-Studenter lyssnar på föreläsning.

Mentorsprogram – studiementorer

När kunskapen om hur man pluggar bäst börjar gå i arv mellan studenter, då först är den riktigt etablerad. Mentorskap är ett bra sätt att jobba mot det målet. Vi håller utbildningar för mentorer och tillhandahåller färdigt kursmaterial att arbeta med. Detta koncept har tagits fram i samarbete med EDIT-programmen på Chalmers.