MOOC decline?

My prediction for the future of education, in short, is this: First class online material in combination with digital learning tools replaces the traditional teacher role in imparting knowledge; the teacher role will on the other hand evolve into a combination of coach, counselor and sometimes even guard.

However, these online classes have a long way to go before finding their ”final” form, or the format that is going to be the dominant form of learning in years to come. We are seeing glimpses of a different way of learning, but we are not quite there. This article in the NYT suggests that, as is common with new technologies, some early hopes were too optimistic.

Publicerat den
Kategoriserat som Reflektioner

Meningslösa frasändelser

Kalle Lind, en man med ett skägg, har kommit över språkvetaren John Kjederkvists bok ”När ord blir roliga” från 1933. På ett ställe nämns effekten som uppstår när någon avslutar varje fras med ”så det så” eller ”för den delen”. Det slår mig att man inte säller upplever ett behov av något meningslöst att avsluta med när man precis förmedlat något informativt. Vilken funktion fyller uttryck av det här slaget?
I japanska språket används olika verbböjningar för olika stilnivå. Äter = taberu, men även tabemasu, vilket används i mer formella sammahang. Ytterligare former finns som betecknar ännu mer hövlighet. Grundprincipen är att ju längre något är, desto artigare är det. Eller enklare: Ju mindre information som förmedlas per stavelse, desto bättre. Jag ser en parallell här, med den skillnaden att avslut som ”så det så” eller ”så här va” genomgående betraktas som slarviga och betecknande för låg status.

http://kulturarbete.blogspot.com/2011/02/nar-ord-blir-roliga-del-3-upprepningen.html

Publicerat den
Kategoriserat som Reflektioner