Reflektion kring vad som bör läras ut

Jag håller i stort sett med David Brooks i hans kritik. Skolsystemen må vara grundade i ett gammaldags system där faktaöverföring stod i centrum, och det är helt sant att andra färdigheter (bygga och upprätthålla relationer, icke-kognitiva förmågor, koncentration etc) blivit viktigare. Fortfarande krävs det dock grundkunskaper för att kunna göra något meningsfullt med alla dessa andra färdigheter.

take content off center stage and to emphasize the relational skills future workers will actually need: being able to motivate, collaborate, persevere and navigate through a complex buffet of freelance gigs.

Ett annat citat:

Ultimately, what matters is not only how well you can collaborate in groups, but the quality of the mind you bring to the group. In rightly playing up soft skills the movie underemphasizes intellectual virtues. For example, it ignores the distinction between information processing, which computers are good at, and knowledge, which they are not.

http://www.nytimes.com/2015/10/16/opinion/schools-for-wisdom.html