Lästeknik: Söka eller jaga?

Ekonomen, futuristen m.m. Robin Hanson på George Mason University skriver intressant om två olika attityder vi kan ha när vi läser.

”Hunting = searching + chasing”, sammanfattar han det på engelska. När vi läser en text och söker efter något intressant är det ett mentalt läge, men när vi vet vad vi är ute efter (”chasing”) så kan vi jaga detta med en annan uppmärksamhet.

Rent konkret: Om vi ställer oss själva en fråga innan vi börjar läsa en text, så blir läsandet mer effektivt. Dock på bekostnad av att vi kan missa andra aspekter i texten, som kanske också hade varit intressanta. Syftet med läsningen bör påverka vilken lästeknik vi väljer.

Läsvärt! http://www.overcomingbias.com/2010/05/chase-your-reading.html