Kan det bli fullt i hjärnan?

Om nu minnestekniker och avancerade inlärningsmetoder gör att vi lär oss mer – kan det bli fullt?

Mitt standardsvar när jag får den frågan är: ”Tiden tar slut innan minnet.” Dvs, flaskhalsen ligger inte i minnet som sådant, utan snarare i hur mycket vi hinner med att lära oss på en typisk dag, hur mycket vi orkar osv, med hänsyn tagit till repetitioner och allt.

Men i viss mån ligger det något i att nya minnen kan störa gamla minnen. Detta är välkänt för alla som plugga in stora mängder väldigt liknande information, som t.ex. kinesiska tecken.

http://www.scientificamerican.com/article/can-your-brain-really-be-full/