Förståelse och mönster

Den upplever sig förstå som (tycker sig) se ett mönster. Mönstret bildas av relationerna mellan de ingående komponenterna. Om relationerna är kausala till sin natur, eller om relationen avspeglar något som existerar oberoende av observatören, så rör det sig som faktiskt förståelse. Om relationerna däremot skapas i stunden, som lekfulla bilder, baserat på analogi och likheter, rör det sig inte alls om förståelse av det verkliga fenomenet.